specail kimono plan|kimono miyabi【asakusa・ueno・kyoto】

Kimono on special offer for ladies

Plan

Couple discount(Hair styling included)Online Only

Plan

Group discount (Online only)

Plan

Family Plan (Online Only)

Plan