specail kimono plan|kimono miyabi【asakusa・ueno・kyoto】

Special Daily Discount Kimono Plan(Ladies only)

Plan

Couple discount(Hair styling included)Online Only

Plan

Group discount (Online only)

Plan

Family Plan (Online Only)

Plan

hair set

Plan