Kimono rental services |komono miyabi 【asakusa・ueno・kyoto】

Special Kimono Plan

Kimono for idol fan meeting(Ueno branch only )

We offer kimono style for different events, dress you in kimono style matching your supportive ones .

More
Plan