specail kimono plan|kimono miyabi【asakusa・ueno・kyoto】

Kimono on special offer for ladies

Plan

Couple discount(Hair styling included)Online Only

Plan

Group discount (Online only)

Plan

Family Plan (Online Only)

Plan

Furisode Photography plan(Online only)

Plan

Couple discount(Hair styling included)Online Only

Plan

Family Plan (Online Only)

Plan

Group discount (Online only)

Plan

プレミアムお友達プラン(期間限定)

Plan