men's kimono plan|kimono miyabi【asakusa・ueno・kyoto】

Kimono for gentlemen

Plan

Formal kimono for gentlemen

Plan