กิโมโนผู้หญิง|มิยาบิ กิโมโน【สาขาอาซากุสะ・สาขาอุเอโนะ・เกียวโต】

เซทกิโมโนสำหรับคุณผู้หญิง

Plan

เซทกิโมโนแบบหรูหราสำหรับคุณผู้หญิง(พร้อมทำผม)

Plan

เซทกิโมโนฟุริโซเดะ(พร้อมทำผม)

Plan

เซทกิโมโนฟุริโซเดะแบบหรูหรา

Plan

เซทกิโมโนสำหรับออกงาน

Plan