สาขาคามินาริมง(หน้าสถานีอาซากุสะ)

สาขาคามินาริมง(หน้าสถานีอาซากุสะ)

ที่อยู่:2F 2 Chome-20-8 2F Kaminarimon, Taito City, Tokyo

โทรศัพท์:03-5830-6278

แนะนำร้านค้า:

แนะนำร้านค้า:

เป็นสาขาที่เดินทางมาสะดวกใกล้กับสถานี เดินถึงภายใน5นาที 
และยังอยู่ใกล้กับแม่น้ำสึมิดะอีกด้วย

วิธีการเดินทาง:

จากสถานีอาซากุสะ สายกินซ่าออกประตู4 อยู่ทางขวา
จากสถานีอาซากุสะ สายอาซากุสะออกประตูA5 เดิน2นาที