ค าอธิบายการบริการเชา่กิโมโน | มิยาบิ กิโมโน【สาขาอาซากสุะ・สาขาอเุอโนะ・เกียวโต】

บริการถ่ายภาพ

บริการช่างภาพในโตเกียว

เรามีบริการถ่ายภาพจากช่างภาพมืออาชีพ เพื่อเก็บบันทึกภาพสุดประทับใจในลุคกิโมโนของคุณ

More
Plan
Plan

บริการช่างภาพในเกียวโต

มาสร้างความทรงจำที่ดีในเกียวโตด้วยภาพสุดประทับใจกันเถอะ

More